Privacyverklaring

Privacyverklaring Natuurlijk leren leven

In dit document geven wij (Wilma Dijk en Hans Vooges) jou informatie over hoe wij omgaan
met jouw persoonlijke gegevens die wij in het kader van de reserveringen van jouw overnachting,
activiteiten of tentoongestelde aankopen gaan ontvangen.

Contactgegevens Je kunt ons telefonisch bereiken onder nummer: 06-23753308
Je kunt ons ook mailen op e-mailadres: dijkwilma@outlook.com
Op de website https://natuurlijklerenleven.nl kun je verdere informatie vinden.

Dienstverlening
De mogelijkheid om te overnachten Inn Ghestre, verkoop van beeldend werk en de
mogelijkheid tot het beleven van het buitenleven.

Wat ik voor jou ga doen
Op basis van een door jou aan mij te verstrekken gegevens reserveren wij de accommodatie
en/of activiteit of aankoop van beeldend werk.

Jouw persoonsgegevens
Om de reservering of aankoop mogelijk te maken heb ik een aantal gegevens nodig.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om
Met de gegevens die wij van jou ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen
nemen van deze gegevens.

Hoe gebruik ik de van jou ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die ik van jou krijg om de reservering mogelijk te maken, met jou te
communiceren en de betaling te regelen.
Ik geef de van jou ontvangen persoonsgegevens niet aan derden. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
De gegevens bewaren wij niet langer dan dat nodig is voor de dienst die wij verlenen.

Wat zijn jouw rechten?
Jij bent mijn klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens ik van jou wel of niet
ontvang. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen.
Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik wij van jou hebben. Dit
overzicht verstrekken wij kosteloos.
Indien je meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie heb verwerkt,
dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons
werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens op basis waarvan wij diensten verlenen correct
zijn.
Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie bewaren, dan kun je
ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zullen wij dan voldoen

Heb je vragen of klachten?
Heb je vragen over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet
en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan,
dan spreken wij de wens uit dat je hierover eveneens contact opneemt met ons. Wij beloven jou
dat deze klacht onze aandacht krijgt.
Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens
zijn omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Elektronische communicatie
Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. Wij garanderen niet dat deze derden op een betrouwbare
of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordatje van deze websites gebruik maakt.
Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.
Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren.

Wanneer wij je op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Ook worden er cookies geplaatst door derden, als u onze pagina’s bezoekt en/of doorlinkt, zoals Google, YouTube, social mediakanalen en een externe marketingtool.